1. Hebahan
 2. Berita Kampus
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR KPTMSS
  1. Peperiksaan Akhir bagi sesi jan-jun 2018 (0118) akan bermula pada 02/05/2018-18/05/2018.
  Read More...

  2. KALENDAR AKADEMIK
 • TATACARA MEMBUAT PENILAIAN SIE (STUDENT INSTRUCTOR EVALUATION)
  Berikut merupakan tatacara membuat penilaian SIE...
  Read More...

 • PANDUAN MEMBUAT PRA PENDAFTARAN SUBJEK SESI JANUARI - JUN 2018
  Berikut merupakan panduan Pra Pendaftaran Subjek...
  Read More...