Campus Event & News

 1. Hebahan
 2. Berita Kampus
 3. Diary Of Events
 • MAKLUMAN PENTING
  Bagi semua Mahasiswa/Siswi KPTM Semporna bagi mendapatkan Slip Peperiksaan Semester ini...
  Read More
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR KPTMSS
  1. Peperiksaan Akhir bagi Sesi Julai - Disember 2017 (0717) akan bermula pada 30/10/2017 - 15/11/2017.
  2. Ada 3 perkara .... Read More
 • PANDUAN MEMBUAT PRA PENDAFTARAN SUBJEK
  Tempoh Pra Pendaftaran Subjek bermula 02 Oktober 2017 - 30 November 2017 ...Read More
 • TATACARA MEMBUAT PENILAIAN SIE (Student Instructor Evaluation)
  1. SIE ini mesti dilaksanakan oleh semua pelajar KPTM bermula 02 Oktober 2017 - 27 Oktober 2017...Read More
 • PERHATIAN
  Kepada semua pelajar yang tersenarai, sila lengkapkan dokumen set 1 ...
  AB101
  BE101
  AT101
  AB107
 • KURSUS eUSAHAWAN MDEC - KPTM
  Tempat - Makmal Komputer 1&2 KPTMSS
  Penceramah - Rosni Bte Ahmad