Bahagian Kewangan

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Uncategorised

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KEWANGAN

 
 

PP-KEW 
   
     TAJAAN 
 

 

 
  KERANI-JEFFREY   KERANI-MARIAM    
             
             
             

PROSEDUR BAHAGIAN KEWANGAN

A. Pembilan dan Kutipan Yuran

  1. Bahagian Kewangan mengakses data pelajar yang berdaftar melalui pengkalan data CMS.
  2. PP KEW mengeluarkan invois kepada pelajar/penaja.
  3. PP KEW akan mengeluarkan Nota Debit atau Nota Kredit sekiranya invois memerlukan pelarasan.
  4. Kerani menerima bayaran daripada pelajar/penaja dan mengeluarkan resit kepada pembayar sebagai bukti pembayaran.
  5. Salinan resit yang dikeluarkan akan difailkan sebagai rekod.

BORANG BAHAGIAN KEWANGAN