Borang

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Uncategorised

 

Akademik Sistem Maklumat Pentadbiran Sumber Manusia Hal-Ehwal Pelajar Kewangan & Tajaan
 
 • Borang Permohonan Bercuti diluar Malaysia
 • Borang Catatan Merah Rakaman Waktu
 • Borang Daftar Keluarga
 • Borang Daftar Kenderaan
 • Borang Tuntutan Elaun Kakitangan (Bukan Akademik)
 • Borang Tuntutan Elaun Local Preceptor
 • Borang Tuntutan Elaun Pelajar Praktikal
 • Borang Tuntutan Elaun Pensyarah Sambilan
 • Jadual Penggantian Kuliah
 • Permohonan Pengisian Jawatan Akademik
 • Borang Permohonan Kad Pegawai / Kakitangan
 • Borang Permohonan Keluar Semasa Waktu Pejabat
 • Borang Permohonan Kenaikan Gaji
 • Borang Permohonan Kerja Lebih Masa
 • Borang Permohonan Skim Khairat Kematian
   

Amalan 5S

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Uncategorised

5s

 

 

polisi5s  Kolej Poly-Tech MARA Semporna begitu komited melaksanakan amalan 5s bagi mewujudkan persekitaran kerja serta pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.
 OBJ5S  

1. Mewujudkan persekitaran kerja serta pengajaran dan pembelajaran yang kondusif

2. Meningkatkan kualiti kerja dan perkhidmatan secara berterusan

3. Mengutamakan keperluan pelanggan

4. Membentuk warga kptmss yang prihatin & penyayang

 misi5s  Merintis budaya kerja yang produktif melalui persekitaran yang kondusif
 slogan5s  “5S DILAKSANAKAN, KUALITI & PRODUCTIVITI DIUTAMAKAN“

MS ISO 9001 : 2008

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Uncategorised

 iso-ico


intro to iso


  

ISO 9001:2008 adalah satu standard yang menggariskan asas-asas utama bagi mewujudkan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang berkesan dan menepati tujuan penubuhan serta cekap dalam menghasilkan output atau perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan pengharapan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan dan selaras dengan ketetapan peraturan dan perundangan yang berkaitan.

 


            
quality policy


     

KPTM menawarkan program pengajian yang berkualiti serta mampu dibiayai kearah melahirkan tenaga kerja yang berilmu. KPTM memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan persekitaran kondusif bagi memenuhi kepuasan pelanggan dengan penambahbaikan secara berterusan melalui perlaksanaan sistem pengurusan berkauliti.

 


skop


            
Pemberian Perkhidmatan Pendidikan Di Peringkat Diploma Yang Merangkumi Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Semua Program Akademik
      

 

 

 

Bahagian Pengurusan Sistem Maklumat

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Uncategorised

Bahagian Pengurusan Sistem Maklumat (BPSM) menyediakan perkhidmatan ICT kepada Kolej Poly-Tech MARA Cawangan Semporna, Sabah (KPTM). Jabatan ini bertanggungjawab untuk:

 

 1. Memastikan semua data / fail / maklumat penting KPTMSS sentiasa dipantau dan dikemaskini bagi memastikan data mudah diakses dan boleh didapatkan sebagai rujukan dan membantu proses kerja KPTMSS berjalan dengan lancar.
 2. Untuk menyediakan peralatan ICT yang sesuai dan juga membaiki kerosakan berdasarkan pelan penyelenggaraan berkala.
 3. Untuk memastikan laman web KPTMSS sentiasa dikemaskini dengan maklumat terkini.
 4. Untuk mengendalikan penyelenggaraan komputer dan perkhidmatan berkaitan ICT
 5. Mengendalikan pemasanganperkakasan dan perisian.

 

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

  IT 
JK-SALIP    JK-ESYA 

 

PROSEDUR BAHAGIAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

A. Pengurusan Senggaraan Perkakasan ICT

 1. Menerima permohonan daripada kakitangan KPTMSS termasuk pelajar untuk pembaikan melalui Borang Permohonan Senggaraan (BPSM/01-00)
 2. Permohonan akan dirujuk kepada Juruteknik.
 3. Juruteknik akan membuat pemeriksaan terhadap peralatan yang dilaporkan dan mengenalpasti punca masalah.
 4. Juruteknik perlu memastikan samada alat ganti/perisian  yang diperlukan  masih ada dalam simpanan/stok BPSM.
 5. Jika pembaikan memerlukan alatan/perisian  baru untuk dibaikpulih, permohonan pembelian terhadap alatan/perisian  tersebut perlu dibuat ke Bahagian Pengurusan Pentadbiran  & Logistik  (BPTD) mengikut prosedur yang ditetapkan.
 6. Terima perkakasan / perisian yang dimohon untuk tujuan senggaraan.
 7. Membuat pemasangan/senggaraan  pada peralatan tersebut dan pastikan diuji terlebih dahulu sebelum penyerahan kepada pemohon.
 8. Dapatkan pengesahan daripada pemohon pada Borang Permohonan Senggaraan (BPSM/01-00) dan failkan borang tersebut sebagai rekod.

B. Peminjaman Perkakasan Komputer

 1. Pengguna akan ke kaunter BPSM dan maklumkan jenis pinjaman yang ingin dibuat iaitu sama ada Pinjaman Dalaman atau Pinjaman Luaran atau Tempahan Perkakasan (Sekiranya jenis pinjaman adalah Tempahan Perkakasan, peminjam hendaklah mengisi Borang Tempahan Perkakasan (BPSM/02-00)).
 2. Juruteknik hendaklah menyemak status peralatan yang dipohon di dalam simpanan BPSM. Jika ada, Juruteknik juga perlu menyemak terlebih dahulu status peminjam sama ada kakitangan atau pelajar.
 3. PP SM perlu menyemak sama ada semua dokumen telah lengkap diisi sebelum memberikan kelulusan pinjaman.
 4. Rekodkan pinjaman tersebut seperti di bawah :
  • Jika peminjam adalah pelajar, dapatkan ID pelajar tersebut dan rekodkan pinjaman ke dalam Buku Log Pinjaman/Sistem Pinjaman
  • Jika peminjam terdiri daripada kakitangan KPTMSS, tentukan sama ada status pinjaman adalah DALAMAN atau LUARAN. Jika pinjaman LUARAN dibuat, peminjam hendaklah mengisi Borang Perakuan Penerimaan Perkakasan Komputer Secara Pinjaman (BPSM/03-00) dan Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan Komputer (BPSM/04-00)  sebelum merekodkannya ke dalam Buku Log/Sistem Pinjaman. Jika Pinjaman DALAMAN sahaja, rekodkan pinjaman ke dalam Buku Log/Sistem Pinjaman.
 5. Serahkan peralatan kepada pemohon setelah selesai merekod.
 6. Pemulangan perkakasan oleh pemohon.
 7. Juruteknik hendaklah menyemak perkakasan yang dipulangkan oleh pemohon.
 8. Rekodkan Status Pemulangan di Borang Perakuan Penerimaan Perkakasan Komputer Secara Pinjaman (BPSM/03-00) dan Buku Log/Sistem Pinjaman.

BORANG BAHAGIAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

1. Borang Senggaran

2. Borang Tempahan Perkakasan Komputer

3. Borang Perakuan Penerimaan Perkakasan Komputer Secara Pinjaman

4. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan Komputer