MAKLUMAT PRA-PENDAFTARAN KURSUS DIPLOMA SESI NOVEMBER 2018

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Announcement

PPK

  • Pra-Pendaftaran Kursus (PPK) merupakan satu pendaftaran kursus (subjek) yang akan diambil pada semester hadapan.
  • Ia adalah wajib dibuat oleh semua pelajar yang bakal mendaftar semester hadapan

Gagal membuat

PPK

  • Pelajar akan dikenakan denda RM30.00
  • Rujukan Peraturan Akademik KPTM Pindaan 2017 Perkara 3.3.2

Pelajar Yang Perlu membuat PPK

  • Semua Pelajar Diploma

Pengecualian

  •  Pengecualian PPK adalah kepada pelajar sem 6 dan keatas yang bakal menamatkan pengajian;

Tempoh PPK

12 SEPTEMBER 2018 – 19 OKTOBER 2018

Sistem SPMP

 
  • http://spmpsp.kptm.edu.my/portal/login.asp
  • Semua pelajar boleh akses sistem bermula pada 12 SEPTEMBER 2018
  • Sila rujuk Pegawai Jabatan Teknologi Maklumat (depan makmal 1) jika terdapat sebarang masalah untuk mengakses sistem berkenaan.

Struktur Program

 Sila rujuk Buku Program

Pemilihan kursus

  • Sila pastikan kursus yang didaftarkan tepat mengikut struktur program masing-masing.
  • Bagi kursus ulangan (repeat), pelajar akan membuat add/drop pada sesi hadapan

Kursus LI

(sem 7 keatas)

  • Pelajar yang ingin menjalani LI akan mendaftr kursus kemudian. Sila maklumakan kepada Penasihat Akademik

Pemilihan Kelas

 
  • Pelajar hanya dibenarkan memilih seksyen yang sama bagi semua kursus yang telah didaftarkan sahaja
  • Sila rujuk lampiran

Cetakan Slip PPK

Sila cetak 3 salinan untuk:

 

  • Diri sendiri
  • diserahkan kepada mentor
  • pendaftaran semester hadapan

 

Rujukan

  • Penasihat Akademik
  • Kaunter Pejabat SPRS
  • Pejabat JTM (berkaitan sistem sahaja)