OBJEKTIF

Ditulis oleh Super User on . Posted in Statik

1. Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai kebolehpasaran

2. Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara

3. Menyediakan warga kerja yang professional dan berintegriti tinggi serta komited

4. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan infostruktur, peralatan dan persekitaran yang kondusif untuk tujuan perlaksanaan program pengajaran

5. Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti

6. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh